ติดต่อเรา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2850

แผนที่ สำนักพิมพ์วิทยาเขตรังสิต

BU Press (Rangsit Campus)


แผนที่ สำนักพิมพ์วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Bangkok University Press (City Campus)